VAY THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

VAY THẾ CHẤP NGÂN HÀNG


VAY THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Điều kiện và hồ sơ vay thế chấp: 

1. Cho vay mua, xây dựng sữa chữa nhà

- Khách hàng có độ tuổi từ 20 - 55 đối với nữ và đến 60 đối với nam

- Số tiền cho vay lện đến 70 =>80% nhu cầu vốn

- Thời gian vay lên đến 240 tháng (20 năm)

- Tài sản đảm bảo: BDS, ô tô. Giá trị cho vay lên đến 70% giá trị TSBĐ

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

2. Cho vay mua chung cư, đất dự án

- Khách hàng có độ tuổi từ 20 - 55 đối với nữ và đến 60 đối với nam

- Số tiền cho vay lện đến 70% nhu cầu vốn

- Thời gian vay lên đến 240 tháng (20 năm)

- Tài sản đảm bảo:Căn hộ hình thành từ vốn vay hoặc TSBD khác. Giá trị cho vay lên đến 70% giá trị TSBĐ

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

3. Cho vay mua ô tô

- Khách hàng có độ tuổi từ 20 - 55 đối với nữ và đến 60 đối với nam

- Số tiền cho vay lện đến 70% nhu cầu vốn

- Thời gian vay lên đến 60 tháng (5 năm)

- Tài sản đảm bảo: BDS, ô tô. Giá trị cho vay lên đến 70% giá trị TSBĐ

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

4. Cho vay sản xuất kinh doanh

- Khách hàng có độ tuổi từ 20 - 55 đối với nữ và đến 60 đối với nam

- Số tiền cho vay lện đén 70% nhu cầu vốn

- Thời gian vay lên đến 60 tháng (5 năm)

- Tài sản đảm bảo: BDS, ô tô. Giá trị cho vay lên đến 70% giá trị TSBĐ

- Lãi suất cạnh tranh nhất thị trường

- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn

Lãi suất ưu đãi từ 7,6 đến 8,9%/năm

Ví dụ:

Khách hàng vay 200.000.000đ trong thời gian 48 tháng với lãi suất 9%/năm theo dư nợ ban đầu: Số tiền gốc phải trả hàng tháng: 200.000.000 : 48=4.166.000 


Số tiền lãi hàng tháng phải trả: 200.000.000x9:1,75:12 = 857.000đ Tổng số tiền gốc phải trả hàng tháng = lãi tháng + tiền gốc hàng tháng = 4.166.000 + 857.000=5.023.000đ

Rất vui được tư vấn giúp Anh/Chị , nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ lại để được tư vấn miễn phí !

chúng tôi xin cam kết bảo mật khoản vay 100% với gia đình và cơ quan.

ĐỐI TÁC